Повтаряй си тези 6 простички изречения всеки ден и животът ти ще се промени!

Повтаряй си тези 6 простички изречения всеки ден и животът ти ще се промени!

Тези прости изречения могат да променят живота ви!

Тъй като аз съм единственият човек, с когото ще съм свързан цял живот, избирам :

· да се обичам такъв, какъвто съм сега;

· да се почитам и ценя;

· да бъда своят най-добър приятел;

· да бъда човекът, с когото бих искал да прекарам остатъка от живота си;

· да се грижа и за другите;

· да засилвам, развивам и споделям обичта и живота си.

Източник: dama.bg