Кратка притча: Има само два вида мечки

Кратка притча: Има само два вида мечки

Някъде, в някакъв град, един доста богат човек решил да си направи магазин.

След време превърнал решението си в реалност и отворил магазина.
– Всичко е хубаво, всичко добро е, но магазин без фирма какво е? – си рекъл стопанинът на магазина. – Ще ми се присмиват мнозина, като видят, че над дюкяна още фирма не е закована.
Повече човекът и не умувал. Отишъл при този, който фирми рисувал, поръчка за фирма да си направи.
– Магазинът ми трябва да се прослави – рекъл той на рисувача, – щом фирмата над него закача. Затова ти прави, струвай, мечка на фирмата ми нарисувай.
– Мечка, мечка, каквото желаеш, ще нарисувам, но трябва да знаеш, че много бои за мечка отиват, а и мечките два вида биват.
– Добре де, преди да си отида, кажи ми какви са тия два вида?
– Единият вид е мечка вързана, а другият вид пък е отвързана.

Сериозно говоря, не се шегувам. Кажи каква да нарисувам?
– Хубаво, колко ще струва едната, а и на другата кажи ми цената?
– Хатъра няма аз да ти троша – отвързана мечка струва пет гроша,

а за вързаната ще дадеш десет. Разбира се, и двете ще ти харесат.
– От цената всичко ясно ми става. Отвързана мечка нарисувай тогава.
И ето че само подир два дена над магазина фирмата била закачена.
Два ли дни минали, три ли – не знам, но пороен дъжд изсипал се там.
Гледа стопанинът на магазина: на фирмата мечката я никаква няма.
– Брей – рекъл си, – по каква ли причина тоя човек така ме измами?
И след две-три минутки само намерил художника чак у дома му.
– Слушай – рекъл му, – това е измама! След дъжда мечката я никаква няма.
А художникът казал:
– Недей ми писка, отвързана мечка ти самичък поиска. Такава мечка при дъжд и влага, разбира се, че ще избяга.
– Добре, повече не се шегувай, една вързана мечка ми нарисувай, да си я взема утре ще мина – казал стопанинът на магазина.
За художника нямало никаква пречка – нарисувал за два дни „вързана“ мечка, която на фирмата и до днеска стои и ни от буря, ни от дъжд се бои.
А стопанинът на магазина разказвал от този ден на мнозина, които да купуват идвали тука, за тая случка, пълна с поука.